Υπηρεσίες – Services

Υπηρεσίες

 • Εκτέλεση όλου του φάσματος των εξετάσεων Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας, Αιματολογίας, Βιοχημείας, Ανοσολογίας) .
 • Προληπτικές εξετάσεις και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 • Ορμονολογικός και προγεννητικός έλεγχος.
 • Έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
 • Καλλιέργειες.
 • Κατ’ οίκον αιμοληψίες.
 • Αιμοληψίες σε Νεογνά – Βρέφη – Παιδιά.

Services

 • Executing the full range of Medical Biopathology examinations (Microbiology, Hematology, Biochemistry, Immunology).
 • Preventive examinations and evaluation of results.
 • Hormonal and prenatal control.
 • Check for sexually transmitted diseases.
 • Microbiological Cultures
 • Blood sample collection at home.
 • Pediatric and neonatal blood sampling.