Αρχική Σελίδα – Home Page

Το Εργαστήριο Βιοπαθολογίας λειτουργεί απο το 1986 με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση μέσω εξατομικευμένης ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Η πολυετής εμπειρία, ο σύγχρονος εξοπλισμός και o ποιοτικός έλεγχος του εργαστηρίου, σε συνδυασμό με την άρτια και πλήρη επιστημονική ειδίκευση του προσωπικού εξασφαλίζει την ταχύτητα και την επιστημονική εγκυρότητα των αποτελέσματων.

Ωράριο Λειτουργίας

Καθημερινά:
07:00- 14:00 πρωί
17:30- 19:00 απόγευμα (εκτός Τετάρτη & Παρασκευή)

Σάββατο κλειστά

Έλεγχος ποιότητας

Πιστοποίηση ISO 9001:2008
Καθημερινός εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος και συμμετοχή σε σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη.


The Laboratory of Biopathology has been operating since 1986 with the aim of prevention and diagnosis through an individualized human-centered approach. The long experience, the modern equipment and the quality control of the laboratory, ensure the speed and scientific validity of the results.

Working Hours

Daily:
07: 00-14: 00 morning
17: 30- 19:00 afternoon (except Wednesday & Friday)

Saturday closed

Quality Control

ISO 9001: 2008 Certification
Daily internal quality control and participation in external quality control schemes.

Thank you for your visit.