Προσωπικό – Staff

Επιστημονική Κατάρτηση Προσωπικού

Παχάκη- Χαριτάκη Ειρήνη

Υπεύθυνη του Εργαστηρίου απο το 1986
Μικροβιολόγος στην Αιμοδοσία του Βενιζέλειου Νοσοκομείο Ηρακλείου
Ειδικότητα Μικροβιολογίας στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών
Υπηρεσία υπαίθρου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς»

Χαριτάκη Γεωργία

Ιατρός Βιοπαθολόγος στο Εργαστήριο απο το 2013
Μεταπτυχιακή Εργασία με θέμα την Επιδημιολογία, Μικροβιολογία και έκβαση Βακτηριαιμιών με έναρξη στην Κοινότητα
Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Τομέα Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό «Λίαν Καλώς»

Κοκοβάκη- Στουπάκη Ειρήνη

Παρασκευάστρια στο Εργαστήριο απο το 1992


Scientific Training of Staff

Pachaki-Charitaki Irini

• Medical Biopathologist, responsible of the Lab since 1986
• Microbiology specialty at the Athens General Hospital
• Medical School of the University of Athens with degree “Very Good”

Charitaki Georgia

• Medical Biopathologist in the Lab since 2013
• Master in Public Health and Health Services Management of the Preventive Medicine Department of the University of Crete
• Specialty of Medical Biopathology (Microbiology) at the University General Hospital of Heraklion
• Medical School of the University of Thessaloniki, degree “Very Good”

Kokovaki – Stupaki Irini

• Assistant in the Laboratory since 1992